Aşılar

Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik Yasaları, göçmen vizesi adaylarının vizelerini almadan önce aşağıda listelenen bir takım aşılara sahip olmasını öngörmektedir. Panel doktorları talimatlar ve uygulama kılavuzları ile yönlendirilmekte ve gerekli sağlık muayenesini yapan kişiler olarak adayların gerekli aşıları alıp almadıklarına veya aşıları tıbbi açıdan almalarında sakınca olup olmadığına karar vermektedirler.

Lütfen Amerika'ya göçmenlik sırasında uygulanan aşılama yöntemlerinin diğer ülkelerde ve hatta Amerika içersinde uygulanan standart aşılama süreçlerinden farklı olduğunu ve göçmenlik için gerekli olduğunu biliniz. Bu durum ABD'de kamu sağlığını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı önlem açısından bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Yanımda aşılama belgelerimi getirebilir miyim?

Bazı aşılama belgelerini eğer geçerli olduklarına inanırsak kabul edebilmekteyiz. Sorgusuz kabul ettiğimiz hiçbir sağlık kuruluşunun belgesi yoktur. En iyi kendi doktorunuzun orijinal kayıtlarını yanınızda üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan getirmenizdir. Lütfen üretilmiş dokümanlar getirmeyiniz, bunlar sahte olarak algılanabilir.

Eğer aşı kayıtlarından şüphe duyarsak (örneğin, el yazısı ile düzeltmeler) bu belgeleri kabul etmeyebiliriz. Ayrıca arapça harflerle düzenlenmiş kayıtları kabul edememekteyiz, bu kayıtların İngilizce çevirisini orijinal belgelerle beraber getirmelisiniz.

Gelmeden önce aşılarımı olabilir miyim?

Lütfen buraya gelmeden önceki son 30 gün içerisinde canlı bir aşı yaptırmayınız. Bu testlerinizde sorunlara neden olabilir ve raporunuzun sonuçlanmasında gecikmelere neden olabilir!

Aynı aşıdan neden birden fazla kez olmalıyım?

Birçok aşı etkisini gösterebilmesi için birden fazla doza ihtiyaç duyar, bu ilk bağışıklamanın sağlanması veya zaman içinde azalan bağışıklamanın etkisini uzatmak için gereklidir. Amerika'ya göç edeceklerin aşı takvimi CDC (Centers for Diease Control) tarafından belirlenmektedir. Aşı takvimi temelinde hangi aşıların hangi yaşlarda verilmesi gerektiğini ve hangilerinin ne sıklıkla tekrarlanması gerektiğini belirler. Panel doktoru bu aşı takvimini takip etmekle yükümlüdür. Aynı aşıyı tekrar olmanızın nedenide budur.

Peki bir aşı belgem yoksa?

Eğer bir aşı belgeniz yoksa bu sorun teşkil etmemektedir, sağlık merkezimizde pek çok aşı bulunmaktadır ve gerektiğinde bu aşıları muayene sırasında uygulayabilmekteyiz. Lütfen Amerika'ya göçmenlik sırasında uygulanan aşılama yöntemlerinin diğer ülkelerde ve hatta Amerika içerisinde uygulanan standart aşılama süreçlerinden farklı olduğunu ve göçmenlik için gerekli olduğunu bilerek geliniz.

Gerekli aşılar hangileridir?

Yaşınız, önceki aşılarınız ve sağlık durumunuza göre aşağıdaki aşılardan bazıları göçmenlik için gerekli olacaktır. Durumunuz geldiğinizde doktor tarafından değerlendirilecek ve gerekli aşılar CDC'nin teknik yönetmeliklerine göre belirlenerek merkezimizde uygulanacaktır. Merkezimize gelmeden önce hangi aşılara ihtiyacınızın olacağını bilmemiz mümkün değildir.

 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Influenza
 • Influenza type b (Hib)
 • Measles
 • Meningococcal
 • Mumps
 • Penumococcal
 • Pertussis
 • Polio
 • Rotavirus
 • Rubella
 • Tetanus and diphtheria toxoids
 • Varicella

Daha fazla bilgiyi Department of State web sitesinden alabilirsiniz.